:. หน้าหลักครูอุบล.คอม
 
เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

 :. เมนูสมาชิก
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
สมัครสมาชิก : ลืมรหัสผ่าน
 
 :. กฏหมายครูน่ารู้
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย..( 5096 )
วินัยข้าราชการครู..( 6441 )
" การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ "..( 7156 )
โรคห้ามรับราชการ..( 5524 )
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์..( 162936 )
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา..( 6119 )
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓..( 7876 )
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ..( 5101 )
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)..( 6445 )
หารือแนวปฏิบัติการผ่อนผันให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสอบแข่งขันได้ ..( 8078 )
 
มีอีกครับ !!

 
 
 :. รายการสมาชิกล่าสุด
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
ค้นหาสมาชิก !!

 
  รวมเว็บลิงค์
เว็บไซต์ทั่วไป [ 3 ]
อินเตอร์เน็ต [ 9 ]
คอมพิวเตอร์ [ 0 ]
ท่องเที่ยว [ 0 ]
ธุรกิจ [ 0 ]
ความรู้ทั่วไป [ 0 ]
บุคคลสำคัญ [ 0 ]
กีฬา [ 0 ]
สุขภาพ [ 2 ]
บันเทิง [ 0 ]
ยานยนต์ [ 0 ]ECC อุบลราชธานี
โรงเรียนกวดวิชาอุบลราชธานี(ACADEMY)
RAC อุบลราชธานี
กวดวิชาสุนะพัฒน์
โรงเรียนภัทรียา (kumon)
โพธิ์ทองวิทยา
I CAN READ
คุมอง
โรงเรียนกวดวิชาเฉลิมวิทย์
สโมสรนิตย์ ถิระ
คุมอง
สถาบันภาษา อาภาพชร
คุมอง
โรงเรียนกวดวิชา อุบลราชธานี
อิงลิชพลัช

 

 
 
หน้าหลัก >>
สพม.29 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2554 ครั้งแรก 51 อัตรา
 ข่าวเมื่อวันที่ : 21 พ.ค.2554
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 
 

สพม. 29  บรรจุครูผู้ช่วย  ปี 2554  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ครั้งแรก  51  อัตรา

         เมื่อเวลา  11. 00  น.  วันพุธที่  18  พฤษภาคม  2554  ที่ห้องประชุม ชั้นล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ดร. วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  เป็นประธานในการรับรายงานตัวและเรียกบรรจุครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 / 2554  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ  ในตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  51  อัตรา  จากเดิมที่มีอัตราและตำแหน่งที่ว่างที่จะบรรจุทั้งหมด  53  อัตรา  แต่มีผู้สละสิทธิ์  2  ราย  ในสาขาวิชาเอกเคมี  และคณิตศาสตร์

        ทั้งนี้  เป็นไปตามที่  นายวีระพล  เวชพันธ์  ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ได้ลงนามในประกาศฯ  ลงวันที่  25  มีนาคม  2554  เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29  ครั้งที่  1 / 2554  จำนวน  53  อัตรา  ซึ่งได้

 • ดำเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันที่  25  -  28  เมษายน  2554  และ
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันเมื่อวันที่  30  เมษายน  2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 • โดยมีผู้สอบแข่งขันได้  53  คนแรก  ใน  53  อัตราว่าง 
 • จากจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันได้ทั้งหมด  358  คน  ใน  17  สาขาวิชาเอก  
 • จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ  2,460  คน 
 • เข้าสอบจริง  1,749  คน 
 • ขาดสอบ  711  คน 

         สำหรับสาขาวิชาเอกและผลการเลือกโรงเรียนในสังกัด  ที่ครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้ มีดังนี้

          -  วิชาเอกสังคมศึกษา  8  อัตรา  8  คน   

   1. โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน, 
   2. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   นายธีรวัฒน์  เนินทราย, 
   3. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นายเดนี้  แสนจ้ำ, 
   4. โรงเรียนนาจะหลวย  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา, 
   5. โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  นายธนา  ธุศรีวรรณ, 
   6. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  อำเภอพนา  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวปวีณา  สาธิสุข,
   7. โรงเรียนนาวังวิทยา  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายดนูชัย  มงคล, 
   8. โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายเติมพงศ์  พุทธิเสน


         -  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ  4  อัตรา  4  คน 

   1. โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวถิรดา  โสดา, 
   2. โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวณัฐพร  ก้อนรัตน์, 
   3. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นายวัฒนะ  ชนะศรี 
   4. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวรัชวรรณ  เชื้อประทุม


         -  วิชาเอกภาษาจีน   1  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ


           -  วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวสุนิจฐา  ทองพรหม 

           -  วิชาเอกดนตรีสากล  1  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัด อุบลราชธานี  นายเอกรัฐ  พิลา


           -  วิชาเอกนาฏศิลป์  2  อัตรา  2  คน 

   1. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  นายสนอง  ถมหิรัญ, 
   2. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  อำเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม


           -  วิชาเอกพลศึกษา  2  อัตรา  2  คน 

   1. โรงเรียนนายมวิทยาคาร  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายสุนทร  หินขุย, 
   2. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายอิทธิพล  โสภา
              

          -  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  6  อัตรา  6  คน 

   1. โรงเรียนพังเคนพิทยา  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  นายวีระยุทธ  เดชพันธ์, 
   2. โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  นายนิรันดร์  บุตรสง่า,  นายฉัตรประชา  ทันนา, 
   3. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นายรัศมี  พุดสีเสน, 
   4. โรงเรียนนาจิกพิทยาคม  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายสุทัศน์  ภูมิภาค, 
   5. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์  นายศักดิ์ศรี  กันยะ 


          -  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์  1  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  นางอรทัย  กุลบุตร


          -  วิชาเอกภาษาไทย  6  อัตรา  6  คน 

   1. โรงเรียนพังเคนพิทยา  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวปิยวรรณ  แก้วดวง, 
   2. โรงเรียนลือวิทยาคม  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอุบลราชธานี  นายชาญณรงค์  เมืองฮาม, 
   3. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาววิภาดา    สายสรรพมงคล, 
   4. โรงเรียนนายมวิทยาคาร  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวภัททิรา   กานานนท์, 
   5. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวณัฐวดี  เยี่ยอ้น,
   6. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวณัยชนก  เจริญ,


         -  วิชาเอกคณิตศาสตร์  6  อัตรา  5  คน 

   1. โรงเรียนสิริทธรณ์วิทยานุสรณ์  อำเภอสิรินธร   จังหวัดอุบลราชธานี  นายอาคม  กำลังเร่ง, 
   2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอุบลราชธานี  (นายปรเมศร  พุ่มจันทร์  สละสิทธิ์), 
   3. โรงเรียนปลาค้าววิทยายุสรณ์  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ นายวชิระ  ขันหนองจอก, 
   4. โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย, 
   5. โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  นายไพฑูรย์  ภูงอก, 
   6. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวอ้อมใจ  บุญโสภ

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  4  อัตรา  4  คน 

   1. โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวโสรัจจิ  ปทุมทอง, 
   2. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา  อำเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี  นายธงชัย  พรรัตนโชค, 
   3. โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอุบลราชธานี  นายจักรพันธ์  ประทุมทีป, 
   4. โรงเรียนทุ่งศรีอุดม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวพูนศรี  อุส่าห์ดี, 


         -  วิชาเอกฟิสิกส์  2  อัตรา  2  คน 

   1. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี   นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน, 
   2. โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายไกรวุฒิ  กลิ่มเกลี้ยง


         -  วิชาเอกเคมี  2  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  (นายสถาพร  สู่สุข  สละสิทธิ์), 
   2. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายจักฤษณ์  สุรำไพ 


         -  วิชาเอกชีววิทยา  3  อัตรา  3  คน 

   1. โรงเรียนปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม, 
   2. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาววิมลรัตน์  สาระรัตน์, 
   3. โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  นางสาวธนพร  อินทนาม


         -  วิชาเอกดนตรีศึกษา  3  อัตรา  3  คน 

   1. โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี  นายปริญญา  บุญมาศ, 
   2. โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดอำนาจเจริญ  นายพงษ์ธวัช  โหมดม่วง, 
   3. โรงเรียนดงสว่างวิทยา  อำนานาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  นายตะวันเพลิง  วิเวกวรณ์


         -  วิชาเอกเกษตรกรรม  1  อัตรา  1  คน 

   1. โรงเรียนดงสว่างวิทยา  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  นายสมเจตน์  หาญมนตรี


 
โพสก์ข่าวโดย :
 
อยากรู้จักกันคลิกได้เลยครับ !!
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
Administrator
อ่าน 3892

 
 


   
วิธีการนำแบนเนอร์ไปติดที่หน้าเว็บของท่าน :
เว็บครูอุบล.คอมครับ !!
© 2010 - 2020 krooubon.com
All rights reserved.

Project concept
by: krooubon.com
(Mr.Narongwit Singkibut )

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา

คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร(Mr.TeeSing)  
ครู โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29  
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : ครูอุบลดอทคอม  
MSN
:krooubon@hotmail.com  
Email : krooubon@hotmail.com 
Tel :
086-8645491  
อยากรู้จักกันคลิกได้เลยครับ !!
ขอบคุณ : คุณพ่อ-แม่ที่ได้ให้ชีวิต ให้การศึกษาและกำลังใจตลอดมา,แผ่นดินไทยอันน่าอยู่,ท่านอาจารย์และครูทุกท่านที่ประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ แก่ข้าพเจ้า ( ความกตัญญู คือ มงคลชีวิต )