:. หน้าหลักครูอุบล.คอม
 
เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

 :. เมนูสมาชิก
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
สมัครสมาชิก : ลืมรหัสผ่าน
 
 :. กฏหมายครูน่ารู้
" พรบ.ครูฯ (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 "..( 16094 )
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ..( 5690 )
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)..( 5563 )
ศัพท์บัญญัติทางการศึกษา ( ฉบับกรมวิชาการ )..( 30143 )
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๓..( 7970 )
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ..( 5152 )
ครูมืออาชีพ สอนอย่างไรไม่ให้ (อาชีพครู) น่าเบื่อ..( 10144 )
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูและบุคคลากรทางการศึกษา..( 4781 )
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์..( 7103 )
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๕)..( 7485 )
 
มีอีกครับ !!

 
 
 :. รายการสมาชิกล่าสุด
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
 

login : ( 0 )
ค้นหาสมาชิก !!

 
  รวมเว็บลิงค์
เว็บไซต์ทั่วไป [ 3 ]
อินเตอร์เน็ต [ 9 ]
คอมพิวเตอร์ [ 0 ]
ท่องเที่ยว [ 0 ]
ธุรกิจ [ 0 ]
ความรู้ทั่วไป [ 0 ]
บุคคลสำคัญ [ 0 ]
กีฬา [ 0 ]
สุขภาพ [ 2 ]
บันเทิง [ 0 ]
ยานยนต์ [ 0 ]อุบลปัญญานุกุล
โกลบอล โนวเลดจ GLOBAL KNOWLEDGE
เดอะแบรน อุบลราชธานี
เดอะติวเตอร์
RAC อุบลราชธานี (สาขาอุบลวิทย์)
ENCONCEPT
คุมอง
บ้านภาษา
เดอะกรุ๊ป
โรงเรียนกวดวิชาเฉลิมวิทย์
คุมอง
โรงเรียนกวดวิชา อุบลราชธานี
I CAN READ
Crush Dance Studio
RAC อุบลราชธานี

 

 
 
หน้าหลัก >>
สรุปประเด็นข่าวหลัก รอบสัปดาห์ สพม.29
 ข่าวเมื่อวันที่ : 23 ม.ค.2554
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 
 

สรุปประเด็นข่าวหลัก รอบสัปดาห์ สพม.29 จากคุยข่าว รองวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง สพม.29

คุยข่าว สพม.๒๙ ครั้งที่ ๑๑

            ผมได้มีโอกาสดูรายการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลก ภาวะโลกร้อนขึ้น กำลังส่งผลต่อความสมดุลของโลก มีอะไรมากมายที่เป็นสัญญาณความรุนแรงมากขึ้น  เราคงต้องช่วยกันรณรงค์ให้มากขึ้นแล้วหล่ะ   คุยข่าวพ้นครั้งที่ ๑๐ มาแล้ว  หากท่านอ่านแล้วก็ขอให้พิมพ์เสนอท่านผอ.หรือเพื่อนครูอ่านเพื่อการสื่อสารความเข้าใจในข้อสงสัยนอกรูปแบบราชการแต่ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติได้นะครับ ครั้งนี้  ๑๓ เรื่อง ดังนี้

๑.    การเลือกตั้งเมื่อ ๑๙ ม.ค. ๕๔   ต้องขอขอบคุณ ชื่นชม ท่านผอ.และคณะครูที่ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.และอ.ก.ค.ศ. ได้ดีและเรียบร้อย เป็นระบบมากครับ แถมยังมาใช้สิทธิมากเป็นพิเศษ ครู ๙๖.๔๙%(บัตรเสีย ๒.๒๓%) ผู้บริหาร ๙๙.๐๕%(บัตรเสีย  ๑.๔๔) และบุคลากรเขต ๑๐๐%(บัตรเสีย ๗.๐๕%)...

๒.   แสดงความยินดีกับว่าที่ อ.ก.ค.ศ.(รอประกาศก.ค.ศ.) สายครู ครูสุวิช  ศรีธรรม รร.นารีนุกูล  สายผู้บริหาร นายพิทยา  รักพรหม  และสายบุคลากรทางการศึกษา นายสำเนียง   คำโฮม   เชื่อว่าท่านจะเป็นความหวังของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาและรักษามาตรฐานการศึกษาได้...ท่านเป็นความหวังนะครับ

๓.   โรงเรียนเดชอุดมมีนโยบายเกี่ยวกับโทรศัพท์  มีโอกาสรับฟังสิ่งดีจากท่านผอ.ที่ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการควบคุมไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มาโรงเรียน  ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนไม่สามารถใช้สมาธิในการเรียนได้...

๔.   จัด ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ประสานงานศูนย์สาระการเรียนรู้ ๒ จังหวัด(๒๖ศูนย์)และสหวิทยาเขต ๘ แห่ง กำลังเริ่มทำงานครับโดยนัดแรกจะออกติดตามสนับสนุนการเตรียมการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ก่อน

๕.   การประกวดเว็ปไซต์  ตอนนี้คณะกรรมการกำลังทำเกณฑ์ประเมิน จะแจ้งให้โรงเรียนทราบ  คาดว่าจะเริ่มประกวดหรือประเมินในเดือนกรกฎาคม ๕๔ โดยจะมอบรางวัลให้กับครู และผอ.โรงเรียน ที่ทำได้ผ่านเกณฑ์...เตรียมความพร้อมรอนะครับ

๖.    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ช่วงนี้ขอให้รร.และทีมงานในสำนักงานไม่ให้จัดอบรมกับครูผู้สอน หรืออะไรที่เป็นสาเหตุให้ครูออกนอกสถานศึกษา  เพราะจะส่งผลกระทบกับการสอบ O-net ของม.๓ และม.๖  สำหรับนโยบายปีนี้จะมอบเกียรติบัตรและโล่ให้คุณครู(ทุกคนในกลุ่มสาระ)และโรงเรียนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ในแต่ละระดับ  ...ผมมอบให้ทีมศน.ได้จัดทำโดยเน้นเกียรติบัตรหรือโล่ที่ทรงคุณค่า

๗.   กองทุนครูของแผ่นดิน ขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับ  โรงเรียนสามารถจัดทำใบทดแทนใบสำคัญให้กับผู้บริจาคได้(ตามแบบที่แจ้งรร.)และนำเงินส่งเข้าบัญชีกองทุนได้เอง   หรือท่านจะนำเงินมาส่งหรือบริจาคได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินของสพม.๒๙หรือที่รองผอ.สพม.๒๙ (แต่ยังไงก็ให้รอรับใบแทนใบสำคัญกลับด้วย) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป สพม.๒๙ จะมอบเกียรติบัตรและขออนุญาตนำชื่อท่านขึ้นไว้หน้าเว็บไซต์ของสพม....ช่วยกันทำเพื่อพวกเราเองนะครับ 

๘.   การย้ายครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ให้ครูยื่นคำร้องใหม่ ๑-๑๕ ก.พ. ๕๔ โดยแนบเอกสารตามประเด็นการประเมินพร้อม กพ.๗  ตอนนี้น่าจะขึ้นเว็บไว้แล้ว...ตำแหน่งรร.ในเมืองมี ๑-๒ ตำแหน่งเท่านั้น และหากจะเขียนลงต้องดูวิชาเอกที่รร.ต้องการ บางรร.ที่ครูเกินก็ไม่น่าจะเขียนลงรับรองไม่มีโอกาสได้ลง น่าจะมีตำแหน่งรับย้ายทั้งเขตประมาณ ๕๐ ตำแหน่ง(ส่วนใหญ่อยู่รอบนอก)...ส่วนครูใหม่น่าจะเรียกบรรจุได้ภายในมีนาคม

๙.    การหลอมรวมโรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์ และประทุมวรราชวิทยา  เป็น”โรงเรียนอุบลศรีวนาลัย” กำลังทำเรื่องเปลี่ยนชื่อ และเริ่มรับนักเรียนร่วมกันในปีการศึกษา ๒๕๕๔  งานนี้ต้องขอชื่นชมคุณครูทั้ง ๒ แห่งที่ยืดหยุ่นจนเป็นทองแผ่นเดียวกัน...ไม่มีคนไหนได้หรือเสียประโยชน์...นอกจากนักเรียนและส่วนรวมจะได้รับความรู้จากครูตรงตามความต้องการมากขึ้นครับ...ช่วยกันสนับสนุนเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

๑๐.           การบริหารงานธุรการของสพม.๒๙ ในช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยน การส่งเอกสารของบุคลากรให้มีการส่งขึ้นเว็บ/ควบคุม เพียงจุดเดียว  หากท่านแสดงความคิดเห็นบนเว็ปก็จะถูกพิมพ์ไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและตอบกลับ...หากท่านมาติดต่อราชการไม่พบใครหรือจะสอบถามเรื่องอะไรให้บันทึกไว้เพื่อนำส่งผู้รับผิดชอบในสพม.๒๙...เป็นต้น

๑๑.           การได้มาซึ่งกก.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าจะทำงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔...ประธานกก.เขตต้องไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.ค.ศ.  และอ.ก.ค.ศ. น่าจะได้อนุกรรมการเรียบร้อยและเริ่มทำงานต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ...เมื่อได้แล้วนั่นแหละการสอบครู  การเรียกครูจากบัญชี   วิทยฐานะ...จึงจะเริ่มดำเนินการได้...อ.ก.ค.ศ.วิสามัญหมดหรือพ้นหน้าที่แล้วครับ

๑๒.          เก็บตก....การประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนเลื่อนจากม.ค. ๕๔ ไปเป็นต้นเดือนก.พ.๕๔ ...คำสั่งย้ายครูรออีกนิดหนึ่งในเดือนนี้รู้ผลแน่นอน  ถ้ารู้เมื่อไหร่จะบอกอย่างรวดเร็วที่สุด...วิทยฐานะผมมอบให้ผอ.สุทธิพรและคุณสุรางค์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ อย่างไงเรื่องนี้ท่านตามกับ ๒ ท่านร่วมกันอีกทีนะครับ

๑๓.          ผอ.ศรีสมบัติ  ภูมิเขียว เป็นประธานในการเตรียมการรับคณะสบมท. ๑๕-๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากผู้บริหารที่มาประชุม และร่วมกันวางแผนเตรียมการเพื่อชื่อเสียงของชาวอุบลฯครับ

 

เนื่องจากช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในทุกระดับ  ตลอดทั้งบุคลากรก็ทะยอยมาเสริมเป็น ๔๕ คน(คาดจะมาอีก ๕ คน)  ก็ขอให้สำนักงานปรับยุทธศาสตร์การทำงานรองรับซักระยะก่อน  เชื่อว่าหากท่านให้การสนับสนุนอย่างดีเช่นนี้  ผมและคณะจะนำองค์การสู่เป้าหมายได้แน่นอน...

 

   วีระพงษ์  

รองสพม.๒๙

 

ที่มา : สพม.29 
โพสก์ข่าวโดย :
 
อยากรู้จักกันคลิกได้เลยครับ !!
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
Administrator
อ่าน 11205

 
 


   
วิธีการนำแบนเนอร์ไปติดที่หน้าเว็บของท่าน :
เว็บครูอุบล.คอมครับ !!
© 2010 - 2020 krooubon.com
All rights reserved.

Project concept
by: krooubon.com
(Mr.Narongwit Singkibut )

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา

คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร(Mr.TeeSing)  
ครู โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29  
ผู้จัดทำเว็บไซต์ : ครูอุบลดอทคอม  
MSN
:krooubon@hotmail.com  
Email : krooubon@hotmail.com 
Tel :
086-8645491  
อยากรู้จักกันคลิกได้เลยครับ !!
ขอบคุณ : คุณพ่อ-แม่ที่ได้ให้ชีวิต ให้การศึกษาและกำลังใจตลอดมา,แผ่นดินไทยอันน่าอยู่,ท่านอาจารย์และครูทุกท่านที่ประสิทธิประศาสน์วิชาความรู้ แก่ข้าพเจ้า ( ความกตัญญู คือ มงคลชีวิต )